ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Καταμέτρηση Άρθρων:  62
ΔΙΑΦΟΡΑ Καταμέτρηση Άρθρων:  5
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Καταμέτρηση Άρθρων:  238
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Καταμέτρηση Άρθρων:  117
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Καταμέτρηση Άρθρων:  311
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Καταμέτρηση Άρθρων:  155
ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Καταμέτρηση Άρθρων:  84
ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Καταμέτρηση Άρθρων:  81
ΔΙΚΑΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καταμέτρηση Άρθρων:  181
ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Καταμέτρηση Άρθρων:  84
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Καταμέτρηση Άρθρων:  87
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ Καταμέτρηση Άρθρων:  46
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Καταμέτρηση Άρθρων:  35
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Καταμέτρηση Άρθρων:  21
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Καταμέτρηση Άρθρων:  11
ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Καταμέτρηση Άρθρων:  81