Ο δικτυακός τόπος "www.xkarampagias.gr" αποτελεί μία προσφορά του Νομικού Χρίστου Καραμπάγια στον δικτυακό επισκέπτη. Ο ιστότοπος ενημερώνει τον επισκέπτη, χωρίς να προδιαγράφει συγκεκριμένη πορεία δράσης και χωρίς να παρέχει πληροφορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο επισκέπτης μπορεί να επισκέπτεται τις σελίδες και να αναπαράγει αντίγραφα, εκτυπώνοντάς τα, ή αποθηκεύοντάς τα στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Δύναται να τα διαθέτει για προσωπική του χρήση, ή σε άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά.. Οι παρεχόμενες πληροφορίες, ενημερώσεις, δημοσιεύσεις και υποδείγματα κάθε μορφής, είναι ενημερωτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα. Η δημιουργία συνδέσμων προς και από τον δικτυακό τόπο επιτρέπεται με δική σας επιλογή και ευθύνη, απαγορεύεται, όμως, η τροποποίηση των περιεχομένων του, η αναδιάταξη, η αναδόμηση, αρχείων, σελίδων, πληροφοριών και άλλων στοιχείων του. Ο ιστότοπός δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη από κακή χρήση των παρεχομένων πληροφοριών, ενημερώσεων, δημοσιεύσεων και υποδειγμάτων κάθε μορφής.

Ο ιστότοπος δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα, που αποστέλλονται, χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας, ή σύνδεσμο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιτρέπουν στον επισκέπτη να επικοινωνήσει με τον Χρίστο Καραμπάγια. Δεν αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων και χρησιμοποιούνται μόνο για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ επισκέπτη και Χρίστου Καραμπάγια και δεν έχουν σκοπό την καθ οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, ή εκμετάλλευση. Δεν αποθηκεύονται από τον ιστότοπο, ούτε μεταβιβάζονται, ή θα  μεταβιβαστούν, ή θα υποβληθούν σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο, φορέα επεξεργασίας δεδομένων.

Ο ιστότοπός δύναται να χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου, ή αρχείου, από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστοτόπου και για στατιστικούς λόγους. Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και ο παρών, χρησιμοποιεί το Google Analytics και οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics, σχετικά με τον παρόντα ιστότοπο, μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google, η  οποία είναι συμβατή με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Παρ όλο που το Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως, γεωγραφική θέση, συσκευή, πρόγραμμα περιήγησης, διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς στον παρόντα ιστόποπο, ούτε το Google Analytics παρέχει πρόσβαση σε αυτά.

Λόγω της χρησιμοποίησης του Google AdSense, oι παρεχόμενες υπηρεσίες, ή πληροφορίες, από τους ιστοτόπους αυτούς, ή ιστοσελίδες, δεν ελέγχονται, ως προς το περιεχόμενό τους, την διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών των, από τον παρόντα ιστότοπο. Ευθύνονται αποκλειστικά οι υπεύθυνοι των ιστοσελίδων αυτών. Ο παρών ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης από τις επιλογές και το περιεχόμενο των παραπάνω ιστοσελίδων που επισκέπτεται και την χρήση αυτών. Ο επισκέπτης του παρόντα ιστοτόπου αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από κακή χρήση των παρεχομένων από τους ανωτέρω ιστοτόπους, ή ιστοσελίδες, πληροφοριών και αποδέχεται εκ των προτέρων την αποποίηση των σχετικών ευθυνών του παρόντα ιστοπόπου από την χρήση αυτών και των περιεχομένων τους.

Χρίστος Καραμπάγιας