ΡΗΤΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (Change of Voyage Clause)  

Α. Σύμφωνα με την ρήτρα, σε περίπτωση που, μετά την έναρξη της ασφάλισης, ο προορισμός του φορτίου αλλάξει από τον ασφαλισμένο, αυτό πρέπει αμέσως να γνωστοποιηθεί στους ασφαλιστές για νέα ασφάλιστρα και όρους, που θα συμφωνηθούν.

Β. Σε περίπτωση που ζημία συμβεί πριν από την επίτευξη της εν λόγω συμφωνίας, η κάλυψη ισχύει, αλλά μόνο εάν η κάλυψη θα ήταν διαθέσιμη με ένα εύλογο πρόσθετο ασφάλιστρο με όρους αγοράς.

Γ. Όταν αρχίσει η μεταφορά του φορτίου, αλλά το πλοίο πλεύσει για άλλο προορισμό χωρίς την γνώση του ασφαλισμένου, ή των υπαλλήλων του, η ασφάλιση ισχύει από την έναρξη της μεταφοράς.