ΡΗΤΡΑ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ (War Clause) 

Η ρήτρα καλύπτει ζημία στο φορτίο, που προκλήθηκε

α) από πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, εμφύλια σύγκρουση,  επανάσταση, εξέγερση, στάση.

β) από οποιαδήποτε εχθρική πράξη από ή κατά εμπόλεμης δύναμης.

γ) από σύλληψη, κατάσχεση, συγκράτηση, ή φυλάκιση, που προκύπτουν από τους παραπάνω κινδύνους.

δ) από οποιασδήποτε απόπειρα τέτοιων ενεργειών.

ε) από εγκαταλελειμμένες βόμβες, τορπίλες, ή άλλα εγκαταλελειμμένα οπλικά συστήματα.