ΡΗΤΡΑ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΕΡΓΙΩΝ (Strikes Clause).

Η ρήτρα καλύπτει ζημία στο φορτίο, που προκλήθηκε

α) από απεργούς, ανταπεργούς, ή από τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε εργατικές αναταραχές, εξεγέρσεις, κοινωνικές κινητοποιήσεις.

β) από τρομοκρατικές πράξεις οποιουδήποτε προσώπου, ενεργεί για λογαριασμό του, ή σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση που διεξάγει δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανατροπή, ή επηρεάζουν με την βία, οποιασδήποτε κυβέρνηση νόμιμη ή όχι.

γ) από οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί από πολιτικό, ιδεολογικό, ή θρησκευτικό κίνητρο.