Εμπειρικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης απόστασης ακινητοποίησης οχήματος με τροχοπέδηση, σε δρόμο με καλό οδόστρωμα και καλές καιρικές συνθήκες, είναι ο πολλαπλασιασμός του ψηφίου των δεκάδων της ταχύτητας με τον εαυτό του. Π.χ. με 50 χλμ/ωρα η απόσταση ακινητοποίησης  είναι περίπου 5 x 5 =25 μ. ή με 120 χλμ/ωρα  12 x 12 = 144 μ.

Σε αυτό πρέπει να προστεθεί και ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού, δηλαδή η απόσταση που θα διανύσει το όχημα από την στιγμή ο οδηγός θα αντιληφθεί το εμπόδιο μέχρι να πατήσει το φρένο. Εμπειρικά υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το πρώτο ψηφίο της ταχύτητας αν είναι διψήφιος αριθμός με το 3 και τα πρώτα 2 ψηφία της ταχύτητας αν είναι τριψήφιος αριθμός με το 3. Π.χ. με ταχύτητα 50 χλμ/ωρα  σε 15 μ., 60 χλμ/ωρα  σε 18 μ., 100 χλμ/ωρα  σε 30 μ., 120 χλμ/ωρα  σε 36 μ.

Μαθηματικός τρόπος υπολογισμού

1. Αν γνωρίζουμε το μεταξόνιο του οχήματος, χρησιμοποιούμε τον παρακάτω μαθηματικό τύπο.

S=15,9 x √(f x p) x (d - a)

Όπου, s = ταχύτητα, f = συντελεστής τριβής οχήματος, p = ποσοστό πέδησης 100%, d = μήκος ιχνών τροχοπέδησης, a = μεταξόνιο οχήματος

 2. Αν δεν γνωρίζουμε το μεταξόνιο του οχήματος, χρησιμοποιούμε τον παρακάτω μαθηματικό τύπο.

S=√f x d / 0,004

Όπου, s = ταχύτητα, f = συντελεστής τριβής οχήματος, d = μήκος ιχνών τροχοπέδησης