Κατά την διάταξη του άρθρου 97 ΚΟΚ «Δεν επιτρέπεται σε κανένα να οδηγεί αγροτικό μηχάνημα, ή μηχάνημα έργων, εάν δεν έχει την κατά νόμο άδεια οδήγησης. Επίσης δεν επιτρέπεται σε κανένα να οδηγεί αγροτικό μηχάνημα, ή μηχάνημα έργων, όταν η άδεια αυτή έχει αφαιρεθεί. Αυτός που οδηγεί αγροτικό μηχάνημα, ή μηχάνημα έργων, χωρίς να έχει την κατά περίπτωση άδεια ικανότητας οδηγού, ή όταν αυτή έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί, τιμωρείται με φυλάκιση ενός μέχρι τριών μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον 200 ευρώ».

Η άδεια οδήγησής των δεν αναπληρώνεται, ούτε καλύπτεται από την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από το εάν και με άλλες διατάξεις επιβάλλεται στον χειριστή να είναι εφοδιασμένος και με ειδική άδεια μηχανοδηγού χειριστή ακόμα και όταν δεν λειτουργεί στατικά το μηχάνημα στον τόπο του τεχνικού έργου, αλλά μετακινείται με αυτό από τόπο σε τόπο μέσω του οδικού δικτύου της χώρας (ΑΠ 868/1991, ΑΠ 1774/2008, ΑΠ 390/2013).