Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 4 και 5 ΚΟΚ προκύπτει ότι στους κόμβους, που κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.1 του ΚΟΚ αποτελούν οι ισόπεδες συμβολές, διακλαδώσεις, ή διασταυρώσεις οδών, περιλαμβανομένων και των ελεύθερων χώρων που σχηματίζονται από αυτές, όταν δεν υπάρχει σήμανση, η προτεραιότητα ανήκει σ' αυτόν που έρχεται από τα δεξιά.

Εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα αναγνωρίζεται μόνο στις περιοριστικώς αναφερόμενες στην εν λόγω διάταξη περιπτώσεις

α) αυτών που κυκλοφορούν στους αυτοκινητοδρόμους, εθνικές οδούς ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας

β) τα σιδηροδρομικά ή τροχιοδρομικά οχήματα, που έχουν, σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα,

γ) αυτών που εισέρχονται σε οδό από χωματόδρομο, μονοπάτια, παρόδια ιδιοκτησία, χώρο σταθμεύσεως και σταθμούς ανεφοδιασμού και εξυπηρετήσεως, που οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα σε αυτούς που κινούνται στην οδό,

δ) αυτών που εκκινούν ή κινούνται προς τα πίσω, όπου αυτό επιτρέπεται, που οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα.

Στις εξαιρέσεις δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση των οχημάτων που εισέρχονται από χωματόδρομο σε χωματόδρομο. Στην περίπτωση αυτή προτεραιότητα έχει το εκ δεξιών κινούμενο όχημα (ΜονΠρΑθ 2550/2012).