Σύμφωνα με το άρθρο 2 ΚΟΚ, ποδήλατο είναι το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με την μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 κιλοβάτ (kW) και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται, όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ./ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.

Σημείωση

Ποδήλατα υποβοηθούμενα με ηλεκτροκινητήρα, που μπορούν να κινηθούν αυτόνομα, χωρίς την χρήση πεντάλ, με ταχύτητα μεγαλύτερη των 6 χλμ/ώρα, λογίζονται ως μοτοποδήλατα και ακολουθούν τους κανόνες κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων (άδεια οδήγησης, πινακίδες, ασφάλεια οχήματος, κράνος).

Α. Γενικοί κανόνες

α) Τα ποδήλατα θεωρούνται ως πεζοί. Οι ποδηλάτες κυκλοφορούν σε ποδηλατοδρόμους, όταν υπάρχουν. Διαφορετικά, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το δεξί άκρο του οδοστρώματος όλων των οδών. Απαγορεύεται να κινούνται παράλληλα ανά δύο ή περισσότεροι. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους και στους οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

β) Οι ποδηλάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις γενικές, ή όπου υπάρχουν ειδικές για αυτούς, ενδείξεις μέσων σήμανσης και σηματοδότησης. Όταν δημιουργείται εμπόδιο, ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών, οι ποδηλάτες είναι υποχρεωμένοι να οδηγούν τα ποδήλατα βαδίζοντας.

γ) Οι ποδηλάτες υποχρεούνται να κρατούν το τιμόνι με τα δυο τους  χέρια, εκτός από όταν δίνουν σήμα πριν την αλλαγή κατεύθυνσης.

δ) Απαγορεύεται να μεταφέρουν επιπλέον επιβάτες, εκτός αν διαθέτουν πρόσθετο κάθισμα για μεταφορά παιδιού. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούν εν κινήσει ακουστικά ή κινητό τηλέφωνο. Συσκευές ήχου, ή κινητά τηλέφωνα, επιτρέπονται μόνο εάν είναι τοποθετημένα σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.

Β. Εξοπλισμός

α) Συνιστάται η χρήση κράνους.

β) Τα ποδήλατα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ένα κουδούνι, ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό αντανακλαστικό φως πίσω. Εξαιρούνται τα αγωνιστικά και τα ορειβατικά ποδήλατα, εφ όσον δεν κυκλοφορούν την νύκτα.

γ) Κατά την νύκτα, είναι υποχρεωτική η χρήση αντανακλαστικού ρουχισμού (π.χ. γιλέκο, περιβραχιόνιο κλπ.) για τους ποδηλάτες μεταφορείς, ή διανομείς.

Γ. Κυρώσεις

Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία και αυτός που οδηγεί το ποδήλατο κατά παράβαση των παραπάνω τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ.