Το γεγονός ότι το ατύχημα συνέβη μέσα σε πλοίο δεν οδηγεί σε αποκλεισμό της εφαρμογής του ν. ΓΠΝ/1911.

Α. Αν το ατύχημα έλαβε χώρα κατά την διενέργεια ελιγμών εντός του πλοίου κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση των οχημάτων (επιβίβαση ή αποβίβαση) πρόκειται για τροχαίο ατύχημα και η ασφαλιστική εταιρεία ευθύνεται σε αποζημίωση του παθόντος τρίτου κατά το ν. 489/1976, καθ όσον ο χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων εντός του πλοίου είναι προσιτός στο κοινό, δηλαδή έχει δοθεί στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην οποία υπάγονται και οι διενεργούμενοι ελιγμοί αυτών και δεν αποτελεί ιδιωτικό φυλασσόμενο χώρο, όπως είναι τα ιδιωτικά φυλασσόμενα «parking» ή γκαράζ, τα συνεργεία επισκευής και οι χώροι εκθέσεως των αυτοκινήτων.

Β. Η μεταφορική εταιρεία έχει ευθύνη σε περίπτωση που τα μεταφερόμενα αυτοκίνητα μετακινηθούν μόνα τους και πέσει το ένα πάνω στο άλλο, λόγω ανεπαρκούς ή ελλιπούς προσδέσεως, ή θραύσεως των ιμάντων προσδέσεως και κατά συνέπεια υποστούν ζημίες, γιατί οι ζημιές αυτές προκαλούνται από αυτοκίνητα που δεν είναι σε «λειτουργία» και συνεπώς δεν έχει εφαρμογή ο ν. ΓΠΝ/1911 (ΑΠ 12/2014).