Κατά το άρθρο 298 εδ. α ΑΚ η αποζημίωση περιλαμβάνει την μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του δανειστή (θετική ζημία), καθώς και το διαφυγόν κέρδος.

Συνεπώς, σε τροχαίο ατύχημα ο παθών μπορεί να αναζητήσει από τον υπαίτιο του ατυχήματος τα έξοδα μετακινήσεως με αγοραίο όχημα (ταξί) είτε λόγω τραυματισμού, είτε λόγω στερήσεως της χρήσεως αυτοκινήτου. Για το ορισμένο της αγωγής δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται η χιλιομετρική απόσταση για κάθε μετακίνηση, ούτε να μνημονεύονται οι σχετικές αποδείξεις, αφού από τις αποδείξεις θα κριθεί η αναγκαιότητα της μισθώσεως ταξί και η σχετική δαπάνη (ΕφΠειρ 475/2009).