1. Το «Σύστημα Διεθνούς Ασφάλισης Οχημάτων» γνωστό και ως «Σύστημα Πρασίνων Καρτών» τέθηκε σε εφαρμογή το 1949, προκειμένου να διευκολύνει τις μετακινήσεις και τις διεθνείς μεταφορές στην Ευρώπη και να βοηθήσει στην αποζημίωση των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα.

2. Το Σύστημα εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση της υποχρεωτικής ασφάλισης της αστικής ευθύνης οχημάτων.

3. Σε κάθε χώρα μέλος του Συστήματος ιδρύθηκε ένας Οργανισμός με το όνομα «Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης». Σήμερα στο Σύστημα συμμετέχουν 45 χώρες με τα αντίστοιχα Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης, τα οποία έχουν υπογράψει μεταξύ τους  Διεθνείς Συμβάσεις, που  ρυθμίζουν την σωστή εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος (Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετίας (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν), Δημοκρατία της Τσεχίας, Κύπρος, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γαλλία (συμπεριλαμβανομένου του Μονακό), Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κροατία, Ισπανία, Ιταλία (συμπεριλαμβανομένων Σαν Μαρίνο και το Βατικανού), Ιρλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ανδόρα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία).

4. Το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης σκοπό έχει, τον διακανονισμό και καταβολή της αποζημίωσης για λογαριασμό αλλοδαπών Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης, εξ αιτίας ατυχημάτων που προκαλούνται από την κυκλοφορία αυτοκινήτων στην Ελλάδα, που έχουν τόπο συνήθους στάθμευσης σε χώρες με τα αντίστοιχα γραφεία των οποίων έχει καταρτίσει την Ενοποιημένη Συμφωνία.

Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης είναι υπεύθυνο και για την έκδοση των Πιστοποιητικών Διεθνούς Ασφάλισης (Πράσινες Κάρτες)  και να τις χορηγεί στις ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες είναι μέλη του. Τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Δ.Ε.Ι.Α.  

5. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης υπέχει ευθύνη σε αποζημίωση, όταν  

α) το αλλοδαπό όχημα είναι ασφαλισμένο με πράσινη κάρτα σε ισχύ.

β) το αλλοδαπό όχημα είναι ασφαλισμένο με ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ και προέρχεται από χώρα το Εθνικό Γραφείο της οποίας έχει υπογράψει το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας.

γ) το αλλοδαπό όχημα δεν είναι ασφαλισμένο και προέρχεται από χώρα, το εθνικό γραφείο της οποίας έχει υπογράψει το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας.

6. Αν το αλλοδαπό όχημα έχει χώρα προέλευσης, μία από τις χώρες που δεν μετέχουν στο τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας και δεν είναι ασφαλισμένο με πράσινη κάρτα σε ισχύ την ημερομηνία του ατυχήματος, υπεύθυνο είναι το Επικουρικό Κεφάλαιο.

7. Σε περίπτωση που ξένη ασφαλιστική εταιρία έχει Διορισμένο Ανταποκριτή Ζημιών στην Ελλάδα το Γραφείο παραπέμπει στον ανταποκριτή της ξένης ασφαλιστικής εταιρίας στην Ελλάδα για να αναλάβει το διακανονισμό του ατυχήματος, υπό την επίβλεψη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και σύμφωνα πάντα με τους όρους της Ενοποιημένης Συμφωνίας.

Σε περίπτωση που ξένη ασφαλιστική εταιρία δεν έχει διορίσει Ανταποκριτή Ζημιών στην Ελλάδα, ο διακανονισμός του ατυχήματος γίνεται με την φροντίδα του ελληνικού Γραφείου, το οποίο διορίζει μία ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση μέλος του, να αναλάβει τον διακανονισμό της συγκεκριμένης ζημίας.