Α. Στα έξοδα κηδείας περιλαμβάνονται, τα έξοδα μεταφοράς του θανόντος σε τόπο διάφορο του τόπου θανάτου του με το σύνηθες μεταφορικό μέσο, τα έξοδα ταφής, δηλαδή τα απαραίτητα για την προετοιμασία αυτής, όπως η δαπάνη για την αγορά φερέτρου και λουλουδιών για τη διακόσμηση του φερέτρου και της εκκλησίας, η δημοσίευση νεκρώσιμων αγγελιών, τα έξοδα τελέσεως της νεκρώσιμης ιεροπραξίας και τέλος τα απαιτούμενα για την καθαυτό ταφή έξοδα, όπως η μεταφορά του νεκρού στο νεκροταφείο, τα δικαιώματα του νεκροταφείου για την ταφή, τα δικαιώματα του γραφείου κηδειών, η δαπάνη μίσθωσης και κατασκευής μαρμάρινου τάφου, οι δαπάνες πένθιμης δεξίωσης ή συνεστίασης μετά την ταφή σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα  (ΑΠ 119/1999, ΕφΘεσ 633/2008, ΕφΑθ 4630/2002).

Β. Ως έξοδα κηδείας θεωρούνται και τα έξοδα τεσσαρακονθήμερου μνημοσύνου και κατασκευής μαρμάρινου τάφου (ΑΠ 788/2010).

Γ. Αντίθετα δεν περιλαμβάνονται στα έξοδα κηδείας, αφ ενός τα έξοδα πένθους, δηλαδή εκείνα που έχουν αιτία το θρησκευτικό καθήκον και την ευσέβεια προς τη μνήμη του νεκρού (έξοδα μνημόσυνων ή προμήθειας πένθιμων ενδυμασιών) και αφ ετέρου οι δαπάνες που είναι μεν συναφείς προς την κηδεία, πηγάζουν όμως από ελευθεριότητα και διενεργούνται προς κατάδειξη της ιδιαίτερης στοργής και αγάπης του δαπανώντος προς το νεκρό, όπως είναι τα φιλοδωρήματα στο νεκροταφείο, οι καταθέσεις στεφάνων και σταυρών από άνθη. (ΕφΑθ 4630/2002, ΕφΘεσ. 1506/2003).   

Δ. Δεν επιδικάζονται τα έξοδα ταξιδιού των συγγενών και οικείων του θανατωθέντος, για να μεταβούν στον τόπο όπου γίνεται η επικήδεια τελετή (ΑΠ 1590/1980,  ΕφΘεσ. 633/2008).