Αποζημίωση για δαπάνη μίσθωσης ταξί τρίτων.

Δεν είναι νόμιμη η αγωγή κατά υποχρέου με αίτημα αποζημίωσης δαπάνης μίσθωσης ταξί για πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του παθόντος σε αυτοκινητικό ατύχημα, όπως είναι οι δαπάνες μετακίνησης των γονέων και αδελφών, ακόμα και για μετάβαση στο νοσοκομείο νοσηλείας του παθόντος, καθ όσον οι δαπάνες αυτές δεν αποκαθίστανται, γιατί αποτελούν έμμεση ζημία (ΑΠ 648/2002, ΜονΠρΑθ 376/2014).