Με την με αριθμ. ΕΜΠ5 απόφαση των  Υπ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ Β/3054/18-11-2012) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 κοινή υπουργική απόφαση  ο παραπληγικός – τετραπληγικός, πέραν της σύνταξης αναπηρίας, δικαιούται από τον ΕΦΚΑ αποκλειστική χρήση νοσοκόμας και λαμβάνει εξωιδρυματικό επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας.

Α. Το εξωιδρυματικό επίδομα χορηγείται, λόγω της ανικανότητας του παθόντος να αυτοεξυπηρετηθεί και χρειάζεται παροχή πρόσθετης οικιακής ή νοσοκομειακής βοήθειας (πραγματικής ή πλασματικής). 

Β. Εάν ο παθών από τροχαίο ατύχημα έχει λάβει, ή δικαιούται, να λάβει εξωιδρυματικό επίδομα, δεν δικαιούται να το αναζητήσει με αγωγή κατά του υπαιτίου του τροχαίου τραυματισμού του, γιατί για το ποσό αυτό έχει υποκατασταθεί στα δικαιώματά του ο ΕΦΚΑ και μόνο αυτό δικαιούται να το αναζητήσει από τον υπαίτιο, από τότε που γεννήθηκε η αξίωση

Γ. Εάν ο ενάγων δεν προσκομίσει στο δικαστήριο σχετική βεβαίωση του ΕΦΚΑ, δεν μπορεί να εκδοθεί οριστική, του παθόντος-ενάγοντος μη νομιμοποιουμένου ενεργητικά, να επιδιώξει την ικανοποίηση της απαίτησής του, δεδομένου ότι το αντίστοιχο δικαίωμά του για τα ποσά που έλαβε, ή δικαιούται να λάβει, έχουν εκχωρηθεί και μάλιστα  αυτοδίκαια στον ασφαλιστικό οργανισμό από τότε που γεννήθηκε η αξίωση.

Δ. Επειδή το εξωιδρυματικό επίδομα χορηγείται λόγω της αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης του παθόντος έχει κριθεί ότι τελεί σε εσωτερική συνάφεια, όχι με την απώλεια εισοδήματος, αλλά με την δαπάνη πρόσθετης βοήθειας και ως εκ τούτου τα ληφθέντα χρηματικά ποσά, αφαιρούνται από την αποζημίωση λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης (ΑΠ 163/2012, ΑΠ 123/2010, ΕφΑθ 5376/2014).