Α. Σύμφωνα με το άρθρο 290Α του ΠΚ, ως ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 4 ν. 4637/2019, επικίνδυνη οδήγηση θεωρείται,

α) όταν ο οδηγός δεν είναι σε θέση να οδηγήσει με ασφάλεια, εξ αιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος, ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών, ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης

β) η οδήγηση οχήματος   σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς, αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης

γ) η οδήγηση οχήματος  σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια, ή πλατείες,

δ) η οδήγηση οχήματος που είναι τεχνικά ανασφαλές

ε) η οδήγηση οχήματος με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο

στ) η οδήγηση οχήματος  με επικίνδυνους ελιγμούς

ζ) η οδήγηση οχήματος  σε αυτοσχέδιους αγώνες

Β. Οι παραπάνω πράξεις τιμωρούνται

α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή, αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα.

β) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο.

γ) με κάθειρξη έως δέκα έτη, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, ή προκάλεσε βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις.

δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

Γ.  Όποιος στις παραπάνω περιπτώσεις οδηγεί επικίνδυνα από αμέλεια και από την πράξη του αυτή προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη, ή χρηματική ποινή.