Η παρούσα ανάρτηση σκοπό έχει να συγκεντρώσει τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, ως ισχύουν μετά την τροποποίησή των με τον ν. 34855/2021, για την προστασία των ανηλίκων από την διάπραξη εις βάρος των εγκλημάτων.   

1) Αρπαγή ανηλίκου

Άρθρο 322 ΠΚ

α)  Όποιος με εξαπάτηση, βία ή απειλή βίας, συλλαμβάνει, απάγει, ή παράνομα κατακρατεί, ανήλικο, έτσι ώστε να τον αποστερεί από την προστασία της πολιτείας και ιδίως όποιος περιάγει τον ανήλικο σε ομηρία, ή σε άλλη παρόμοια κατάσταση στέρησης της ελευθερίας, τιμωρείται με κάθειρξη έως (10) έτη.

β) Αν η πράξη έγινε με σκοπό να εξαναγκαστεί ο ανήλικος σε πράξη, παράλειψη, ή ανοχή, για την οποία δεν υπάρχει υποχρέωσή του, επιβάλλεται κάθειρξη, εφ όσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με βάση τους κανόνες της συρροής.

2) Βιασμός ανηλίκου

Άρθρο 336 ΠΚ

Όποιος με σωματική βία, ή με απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής, ή σωματικής ακεραιότητας, εξαναγκάζει ανήλικο σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

Σημείωση

Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας με αυτήν πράξεις, όπως η παρά φύση ασέλγεια, και όλες οι πράξεις, οι οποίες αντικειμενικώς μεν προσβάλλουν το αίσθημα της αιδούς και των ηθών, υποκειμενικά δε κατευθύνονται στην ικανοποίηση ή την διέγερση της γενετήσιας επιθυμίας του δράστη. Έτσι, έχει κριθεί ότι αποτελούν βιασμό με την παραπάνω έννοια και οι ψαύσεις και οι θωπείες των γεννητικών οργάνων, ή άλλων απόκρυφων μερών του σώματος του θύματος, ο εναγκαλισμός και το καταφίλημα στο πρόσωπο και στο σώμα, εφ' όσον κατατείνουν στη διέγερση ή ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυμίας του δράστη, η θωπεία του γεννητικού μορίου, η προστριβή του πέους στο σώμα του θύματος.

3) Εμπορία ανηλίκου

Άρθρο 323Α ΠΚ

α) Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος στρατολογεί, απάγει, μεταφέρει, κατακρατεί παράνομα, υποθάλπει, παραδίδει ή παραλαμβάνει ανήλικο με σκοπό την εκμετάλλευσή του, είτε προς τούτο χρησιμοποιεί βία, ή απειλή βίας, ή άλλα εξαναγκαστικών μέσα, ή με επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας, είτε δεν χρησιμοποιεί τέτοια μέσα.

β) Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος χρησιμοποιώντας τα παραπάνω μέσα στρατολογεί ανήλικο με σκοπό τη χρησιμοποίησή του σε ένοπλες επιχειρήσεις.

4) Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

Α) Άρθρο 337 παρ. 1 ΠΚ

Όποιος με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου ή με επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα την τιμή ανηλίκου τιμωρείται με φυλάκιση έως (1) έτος ή χρηματική ποινή.

Αν ο ανήλικος είναι νεότερος των (12) ετών ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση έως (2) έτη, ή χρηματική ποινή.

Σημείωση

Πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα, είναι και συμπεριφορές ή χειρονομίες οι οποίες κατά την κοινή αντίληψη υπαινίσσονται, ή καταδεικνύουν, ή παρωθούν σε γενετήσιες πράξεις (ΑΠ 930/2020).

Σημείωση

Ο όρος γενετήσια πράξη αφορά την συνουσία και άλλες πράξεις με την ίδια βαρύτητα από πλευράς προσβολής του εννόμου αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας, όπως η παρά φύση συνεύρεση, ο ετεροαυνανισμός, η πεολειξία και η αιδιολειξία, ή η χρήση υποκατάστατων μέσων (ΑΠ 930/2020).

Β) Άρθρο 337 παρ. 3 ΠΚ

Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα (15) έτη και με χειρονομίες ή προτάσεις, προσβάλλει την τιμή του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον (2) ετών. Αν επακολούθησε συνάντηση ο ενήλικος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον (3) ετών.

5) Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη

Άρθρο 338 ΠΚ

Όποιος με κατάχρηση της διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας άλλου, ή της από οποιαδήποτε αιτία ανικανότητάς του (όπως είναι ο ανήλικος) να αντισταθεί ενεργεί με αυτόν γενετήσια πράξη τιμωρείται με κάθειρξη.  Αν η πράξη έγινε από δύο ή περισσότερους που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον (10) ετών.

6) Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους

Άρθρο 339 ΠΚ

Α)  Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο νεότερο των (15) ετών, ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει, ή να υποστεί τέτοια πράξη, τιμωρείται (αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί βαρύτερα με τα άρθρα 342 και 351Α)

α) αν ο ανήλικος δεν συμπλήρωσε τα (12) έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον (10) ετών.

β) αν ο ανήλικος συμπλήρωσε τα δώδεκα (12) έτη, με κάθειρξη.

Β) Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συμπλήρωσε τα (15) έτη, να παρίσταται σε γενετήσια πράξη μεταξύ άλλων, χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον (2) ετών και χρηματική ποινή. Αν  ο ανήλικος είναι μικρότερος των (14) ετών και με φυλάκιση έως (3) έτη ή χρηματική ποινή, αν έχει συμπληρώσει το (14) έτος της ηλικίας του.

Σημείωση

Οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων κάτω των (15) ετών δεν τιμωρούνται, εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη των (3) ετών, οπότε μπορούν να επιβληθούν μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα. 

7) Κατάχρηση ανηλίκων

Άρθρο 342 ΠΚ

Α) Ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται

α) αν ο ανήλικος δεν συμπλήρωσε τα (14) έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον (10) ετών και χρηματική ποινή,

β) αν ο ανήλικος συμπλήρωσε τα (14) έτη, με κάθειρξη και χρηματική ποινή.

Β) Συνιστά επιβαρυντική περίσταση η τέλεση της παραπάνω πράξης, α) από οικείο, β) από πρόσωπο που συνοικεί με τον ανήλικο ή διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους οικείους του, γ) από εκπαιδευτικό, παιδαγωγό, γυμναστή ή άλλο πρόσωπο που παραδίδει μαθήματα στον ανήλικο, δ) από πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του ανηλίκου, ε) από κληρικό με τον οποίο ο ανήλικος διατηρεί πνευματική σχέση, στ) από ψυχολόγο, ιατρό, νοσοκόμο ή από ειδικό επιστήμονα που παρέχει τις υπηρεσίες του στον ανήλικο, ζ) από πρόσωπο που καταχράται τη διανοητική ή σωματική αναπηρία του ανηλίκου.

Γ) Ο ενήλικος ο οποίος απευθύνει χειρονομίες, προτάσεις ή εξιστορεί ή απεικονίζει ή παρουσιάζει πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο, τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον (6) μηνών.

8) Πορνογραφία ανηλίκων

Άρθρο 348Α ΠΚ

Α) Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον (1) έτους και χρηματική ποινή.

Β) Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον (2) ετών και χρηματική ποινή.

Σημείωση

Υλικό παιδικής πορνογραφίας συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή η εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής ή εικονικής γενετήσιας πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο.

Γ) Οι παραπάνω πράξεις τιμωρούνται με κάθειρξη και χρηματική ποινή,  α) αν τελέσθηκαν κατ’ επάγγελμα, β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της σωματικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο και γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευθεί ανήλικο για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά.

Δ) Αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το (12) έτος της ηλικίας του, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον (10) ετών και χρηματική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.

Ε) Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση έως (3) έτη ή χρηματική ποινή.

9) Μαστροπεία

Άρθρο 349 ΠΚ

Α) Όποιος, για να εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων, προάγει ή εξωθεί στην πορνεία ανήλικο ή υποθάλπει ή εξαναγκάζει ή διευκολύνει ή συμμετέχει στην πορνεία ανηλίκων, τιμωρείται με κάθειρξη έως (10) έτη και χρηματική ποινή.

Β) Με κάθειρξη και χρηματική ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος αν το έγκλημα τελέστηκε: α) εναντίον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε (15) ετών, β) με απατηλά μέσα, γ) από τον ανιόντα συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή από θετό γονέα, σύζυγο, επίτροπο ή από άλλον στον οποίο έχουν εμπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή, δ) από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρε[1]σίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, ε) με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, στ) με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος.

Γ) Όποιος κατ’ επάγγελμα ή από κερδοσκοπία προάγει ή εξωθεί ή εξαναγκάζει άλλον στην πορνεία ή εκμεταλλεύεται τα έσοδα από την πορνεία άλλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον (18) μηνών και με χρηματική ποινή. Η τέλεση της πράξης από υπάλληλο, ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, συνιστά επιβαρυντική περίσταση.

10) Γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής

Άρθρο 351Α ΠΚ

Α) Η γενετήσια πράξη με ανήλικο που τελείται από ενήλικο με αμοιβή ή με άλλα υλικά ανταλλάγματα ή η γενετήσια πράξη μεταξύ ανηλίκων που προκαλείται από ενήλικο με τον ίδιο τρόπο και τελείται ενώπιον αυτού ή άλλου ενηλίκου τιμωρείται,

α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα (12) έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον (10) ετών και χρηματική ποινή,

β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα (12), όχι όμως και τα (15) έτη, με κάθειρξη και χρηματική ποινή και

γ) αν συμπλήρωσε τα (15) έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον (3) ετών και χρηματική ποινή.

Β) Αν η παραπάνω πράξη ίχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του παθόντος επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.

11) Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας

Άρθρο 353 ΠΚ

Α) Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα τη γενετήσια ευπρέπεια ανηλίκου νεότερου των (15) ετών με πράξη γενετήσιου χαρακτήρα που ενεργείται ενώπιόν του τιμωρείται με φυλάκιση έως  (3) έτη ή χρηματική ποινή.

Β) Αν ο ανήλικος είναι άνω των (15) ετών ο δράστης τιμωρείται με χρηματική ποινή, ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.

12) Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου

Άρθρο 360 ΠΚ

Α) Όποιος, ενώ έχει υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου παραλείπει να τον παρεμποδίσει από την τέλεση αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση έως (1) έτος, αν δεν συντρέχει περίπτωση να τιμωρηθεί αυστηρότερα με άλλη διάταξη.

Β) Αν ο υπαίτιος της παράλειψης είναι πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου και ιδίως γονέας ή επίτροπος υπό την υπεύθυνη επιμέλεια του οποίου έχει τεθεί ο ανήλικος σύμφωνα με τα άρθρα 122 και 123, επιβάλλεται φυλάκιση έως (2) έτη.

13) Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκου

Άρθρο 360Α ΠΚ

Α) Όποιος υιοθετεί ανήλικο με σκοπό να τον απασχολήσει σε δραστηριότητες επικίνδυνες για την υγεία του και τον απασχολεί σε αυτές, τιμωρείται, εφόσον δεν συντρέχει άλλη αξιόποινη πράξη που τιμωρείται βαρύτερα, με φυλάκιση τουλάχιστον (1) έτους και χρηματική ποινή.

Β) Με φυλάκιση και χρηματική ποινή τιμωρείται εκείνος που δίνει σε υιοθεσία το παιδί του, εκείνος που υιοθετεί, καθώς και εκείνος που μεσολαβεί στην υιοθεσία αποκομίζοντας ο ίδιος ή προσπορίζοντας σε άλλον αθέμιτο όφελος.

Γ) Εκείνος που τελεί κατ’ επάγγελμα τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις τιμωρείται με κάθειρξη έως (10) έτη και χρηματική ποινή.

14) Διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας

Άρθρο 348 ΠΚ

Α) Όποιος κατ’ επάγγελμα ή από κερδοσκοπία επιχειρεί να διευκολύνει, έστω και συγκαλυμμένα, με τη δημοσίευση αγγελίας ή εικόνας ή αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης ή με τη μετάδοση ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη γενετήσια πράξη με ανήλικο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον (3) ετών και χρηματική ποινή.

Β) Όποιος οργανώνει, χρηματοδοτεί, κατευθύνει, εποπτεύει, διαφημίζει ή μεσολαβεί με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο σε διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος ανηλίκου, τιμωρείται με κάθειρξη έως (10) έτη.

Γ) Όποιος με τον παραπάνω σκοπό μετέχει στα παραπάνω ταξίδια τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον (1) έτους, ανεξάρτητα από την ευθύνη του για την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.

15) Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους

Άρθρο 348Β ΠΚ

Όποιος με πρόθεση, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, προτείνει σε ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα (15) έτη, να συναντήσει τον ίδιο ή τρίτο, με σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του ανηλίκου των αδικημάτων των άρθρων 339 παρ. 1 και 2 ή 348Α, όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν σε μία τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον (2) ετών και χρηματική ποινή.

16) Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων

Άρθρο 348Γ ΠΚ

Α) Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο προκειμένου να συμμετάσχει σε πορνογραφικές παραστάσεις ή διοργανώνει αυτές, τιμωρείται,

α) αν ο ανήλικος δεν συμπλήρωσε τα (12) έτη, με κάθειρξη,

β) αν ο ανήλικος συμπλήρωσε τα (12) αλλά όχι τα (14) έτη, με κάθειρξη έως (10) έτη,

γ) αν ο ανήλικος συμπλήρωσε τα (14) έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον (2) ετών.

Β) Όποιος εν γνώσει, έχοντας καταβάλει σχετικό αντίτιμο, παρακολουθεί πορνογραφική παράσταση στην οποία συμμετέχουν ανήλικοι τιμωρείται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ με φυλάκιση τουλάχιστον (2) ετών και στην περίπτωση γ΄ με φυλάκιση τουλάχιστον (1)  έτους.

Γ) Εφόσον οι παραπάνω πράξεις τελέστηκαν με τη χρήση βίας ή απειλής, προκειμένου να συμμετάσχει ανήλικος σε πορνογραφικές παραστάσεις ή με σκοπό την επιδίωξη οικονομικού οφέλους από αυτές, επιβάλλεται: α) στην περίπτωση α΄ της προηγούμενης παραγράφου κάθειρξη τουλάχιστον (10) ετών, β) στην περίπτωση β΄ κάθειρξη, γ) στην περίπτωση γ΄ κάθειρξη έως (10) έτη.

Σημείωση

Πορνογραφική παράσταση, κατά την έννοια των προηγουμένων παραγράφων, συνιστά η οργανωμένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για θέαση ή ακρόαση, μεταξύ άλλων και με χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, α) ανηλίκου που επιδίδεται σε πραγματική ή εικονική πράξη γενετήσιου χαρακτήρα ή β) των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση.

17) Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Άρθρο 352 Α ΠΚ

Όταν το θύμα είναι ανήλικο, ο ύποπτος ή κατηγορούμενος για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, υποβάλλεται σε διαγνωστική εξέταση της ψυχογενετήσιας κατάστασής του. Η εξέταση αυτή διατάσσεται μόνο εφόσον συναινεί ο καθ’ ου αφορά αυτή κατά την προδικασία από τον αρμόδιο εισαγγελέα ή, αν διενεργείται τακτική ανάκριση, από τον αρμόδιο ανακριτή και κατά την κύρια διαδικασία από το δικαστήριο.

18) Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος

Άρθρο 352Β ΠΚ

Όποιος, από την καταγγελία πράξης που υπάγεται στα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο περιστατικά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του ανήλικου θύματος, τιμωρείται με φυλάκιση έως (2) έτη.

Σημείωση

Παραγραφή εγκλημάτων κατά ανηλίκων

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 4 του νέου Ποινικού Κώδικα, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 34855/2021, η προθεσμία της παραγραφής των κακουργημάτων που στρέφονται κατά ανηλίκου αρχίζει από την ενηλικίωση του θύματος.

Β. Η προθεσμία της παραγραφής των εγκλημάτων, α) Εμπορία ανθρώπων (άρθρο 323Α), β) Αρπαγή ανηλίκου (άρθρο 324), και γ) Αυτών που προβλέπονται στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (όπως εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, όπως βιασμός, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους, κατάχρηση ανηλίκων, κατάχρηση σε γενετήσια πράξη, πορνογραφία ανηλίκων, προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους, κλπ), όταν αυτά στρέφονται κατά ανηλίκου, αρχίζει (1) έτος μετά από την ενηλικίωση του θύματος, εφ όσον πρόκειται για πλημμέλημα, και (3) έτη μετά την ενηλικίωση, εφ όσον πρόκειται για κακούργημα.