Α. Ως προσβολή της γενετήσιας ευπρέπειας (άρθρο 353 ΠΚ, ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4855/2021) νοείται η προσβολή του κοινού αισθήματος της αιδούς και των ηθών, που αποβλέπει υποκειμενικά στον ηδονισμό, την διέγερση δηλαδή και ικανοποίηση της γενετήσιας ορμής και επιθυμίας του δράστη. Το έγκλημα αυτό διαφέρει από την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας του άρθρου 337 ΠΚ, ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4855/2021, το οποίο προστατεύει την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας του ατόμου που τελείται, α) με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, β) με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, γ) με γενετήσιες πράξεις, και δ) με επίδειξη των γεννητικών οργάνων.

Β. Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 353 ΠΚ «Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα τη γενετήσια ευπρέπεια άλλου με πράξη γενετήσιου χαρακτήρα που ενεργείται ενώπιόν του τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας».

Σημείωση 1

Για την τέλεση του αδικήματος της προσβολής της γενετήσιας ευπρέπειας του άρθρου 353 ΠΚ, απαιτείται βάναυση προσβολή του αισθήματος της αιδούς και των ηθών του ατόμου, που τελείται με πράξη γενετήσιου χαρακτήρα από τον δράστη. Δηλαδή το έγκλημα αυτό προσβάλλει την σεξουαλική αυτοδιάθεση του ατόμου, στην ειδικότερη αξίωσή του να μην εκτίθεται αθέλητα στην ξένη σεξουαλικότητα.

Σημείωση 2

Ο όρος γενετήσια πράξη αφορά πράξεις με την ίδια βαρύτητα με την συνουσία όπως η παρά φύση συνεύρεση, ο ετεροαυνανισμός, η πεολειξία και η αιδιολειξία, ή η χρήση υποκατάστατων μέσων (ΑΠ 930/2020).

Σημείωση 3

Πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα, είναι και συμπεριφορές ή χειρονομίες οι οποίες κατά την κοινή αντίληψη υπαινίσσονται, ή καταδεικνύουν, ή παρωθούν σε γενετήσιες πράξεις (ΑΠ 930/2020).