Α. Το έγκλημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, που  σκοπό έχει την προστασία του εννόμου αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας, τελείται, α) με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, β) με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, γ) με γενετήσιες πράξεις, δ) με επίδειξη των γεννητικών οργάνων.

Β. Έτσι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 337 παρ.1 ΠΚ, ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4855/2021, όποιος με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου, ή με επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα την τιμή άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση έως (1) έτος, ή χρηματική ποινή.  Σύμφωνα δε με την παρ. 2, αν ο παθών είναι νεότερος των (12) ετών, ο υπαίτιος απειλείται με φυλάκιση έως (2) έτη, ή χρηματική ποινή.

Σημείωση 1

Το συγκεκριμένο άρθρο κολάζει τις ασελγείς χειρονομίες, ή προτάσεις, δηλαδή πράξεις που δεν φθάνουν στο σημείο τέλεσης ασελγούς πράξης, οπότε θα ετελείτο αποπλάνηση, ή βιασμός. Οι ασελγείς χειρονομίες που προβλέπει το ως άνω άρθρο είναι ελαφρύτερες από τις ασελγείς πράξεις των άρθρων 336 και 339 ΠΚ, αλλά πάντως προϋποθέτουν σωματική επαφή δράστη και θύματος, ενώ αν δεν υπάρχει καμία επαφή τότε πρόκειται για τέλεση εγκλήματος του άρθρου 353 παρ. 2 ΠΚ, για την στοιχειοθέτηση του οποίου, εκτός των λοιπών προϋποθέσεων, δεν πρέπει ο παθών να μετέχει ενεργητικά ή παθητικά στην τελούμενη σε βάρος του ακόλαστη πράξη που προσβάλλει βάναυσα την αιδώ του (ΑΠ 1244/2011).

Σημείωση 2

Ως χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, νοούνται πράξεις ήσσονος βαρύτητας, οι οποίες όμως προσβάλλουν την γενετήσια αξιοπρέπεια, όπως χειρονομίες, ή θωπείες, ή ψαύσεις του σώματος, όταν δεν εξικνούνται σε γενετήσια πράξη (ΑΠ 930/2020).

Σημείωση 3

Ο ασελγείς χειρονομίες, είναι ελαφρότερες ερωτικές πράξεις, που δεν φθάνουν στο σημείο της ασελγούς πράξεως, αλλά πάντως τελούνται σε σωματική επαφή, όπως ψαύσεις, ή θωπείες του παθόντος.

Σημείωση 4

Οι προτάσεις, πρέπει να αφορούν στην τέλεση ασελγών πράξεων και μπορούν να γίνουν ρητά ή με χειρονομίες και δεν προϋποθέτουν σωματική επαφή.

Σημείωση 5

Ασελγής, είναι κάθε γενετήσια πράξη, η οποία προσβάλλει κατά τρόπο βάναυσο, δηλαδή κατά τρόπο που υποδηλώνει ιδιαίτερη απαξία και σοβαρότητα, την γενετήσια ελευθερία και αξιοπρέπεια του ατόμου. Ως τέτοιες προσβολές θεωρούνται η συνουσία και οι απομιμήσεις της, δηλαδή οι πράξεις ο οποίες κατά τον τρόπο που τελούνται ενέχουν ανάλογη βαρύτητα με αυτήν και προϋποθέτουν οπωσδήποτε επαφή των γεννητικών οργάνων τουλάχιστον του ενός προσώπου με το γυμνό σώμα του άλλου. Ως ασελγής πράξη νοείται όχι μόνο η συνουσία και η παρά φύση ασέλγεια, αλλά και όλες οι πράξεις αναγόμενες στη γενετήσια σφαίρα, οι οποίες αντικειμενικώς μεν προσβάλλουν το αίσθημα της αιδούς και των ηθών, υποκειμενικά δε κατευθύνονται στην ικανοποίηση, ή την διέγερση, της γενετήσιας επιθυμίας του δράστη (ΑΠ 491/2019, ΑΠ 57/2017, ΑΠ 930/2020).

Σημείωση 6

Πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα, είναι και συμπεριφορές ή χειρονομίες οι οποίες κατά την κοινή αντίληψη υπαινίσσονται, ή καταδεικνύουν, ή παρωθούν σε γενετήσιες πράξεις (ΑΠ 930/2020).

Σημείωση 7

Ο όρος γενετήσια πράξη αφορά την συνουσία και άλλες πράξεις με την ίδια βαρύτητα από πλευράς προσβολής του εννόμου αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας, όπως η παρά φύση συνεύρεση, ο ετεροαυνανισμός, η πεολειξία και η αιδιολειξία, ή η χρήση υποκατάστατων μέσων (ΑΠ 930/2020).