Α. Κάθειρξη τουλάχιστον (10) ετών

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 336 ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4855/2021, όποιος με σωματική βία, ή με απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής, ή σωματικής ακεραιότητας, εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση, ή ανοχή, γενετήσιας πράξης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον (10) ετών. Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας με αυτήν πράξεις.

Σημείωση 1

Βιασμό αποτελεί η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας με αυτήν πράξεις, όπως η παρά φύση ασέλγεια, και όλες οι πράξεις, οι οποίες αντικειμενικώς μεν προσβάλλουν το αίσθημα της αιδούς και των ηθών, υποκειμενικά δε κατευθύνονται στην ικανοποίηση ή την διέγερση της γενετήσιας επιθυμίας του δράστη. Έτσι, έχει κριθεί ότι αποτελούν βιασμό με την παραπάνω έννοια και οι ψαύσεις και οι θωπείες των γεννητικών οργάνων, ή άλλων απόκρυφων μερών του σώματος του θύματος, ο εναγκαλισμός και το καταφίλημα στο πρόσωπο και στο σώμα, εφ' όσον κατατείνουν στη διέγερση ή ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυμίας του δράστη, η θωπεία του γεννητικού μορίου, η προστριβή του πέους στο σώμα του θύματος.

Σημείωση 2

Σωματική βία είναι η φυσική δύναμη, η οποία δεν μπορεί να αποκρουσθεί και αναγκάζει το πρόσωπο να υποστεί ακουσίως σαρκική μείξη, ή να ανεχθεί, ή να επιχειρήσει, ασελγή πράξη και απειλή βίας είναι κάθε απειλή άμεσου και σπουδαίου κινδύνου, που στρέφεται κατά του σώματος, της ζωής, ή άλλου ουσιώδους δικαιώματος αυτού και μπορεί να εμποιήσει στον απειλούμενο φόβο για επικείμενο κίνδυνο κατ' αυτού, έστω και αν αντικειμενικά και υπό άλλες συνθήκες η απειλή αυτή κρίνεται ως αστήρικτη, ή ακόμη και μη δυνάμενη να δημιουργήσει τις καταστάσεις, τις οποίες εκείνος που απειλείται υπέλαβε κατά τον χρόνο της απειλής, αρκεί που ο απειλούμενος, κατά τον χρόνο που υφίσταται την απειλή, πιστέψει ότι η απειλή αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί (ΑΠ 1244/2011).

Σημείωση 3

Για την αντικειμενική στοιχειοθέτηση του εγκλήματος του βιασμού, απαιτείται

α) εξαναγκασμός κάποιου, ανεξαρτήτως φύλου, σε ανοχή ή σε επιχείρηση, ασελγούς πράξης, παρά την θέληση του και

β) ο εξαναγκασμός του προσώπου αυτού να γίνεται με σωματική βία, ή με απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου, ή και με τους δύο αυτούς τρόπους.

Σημείωση 4

Για την υποκειμενική στοιχειοθέτηση του εγκλήματος του βιασμού, απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη βούληση του δράστη, να εξαναγκάσει άλλον στις παραπάνω ενέργειες με τον ένα ή τον άλλο από τους προαναφερόμενους τρόπους, ή και με τους δύο μαζί και περιλαμβάνει τη γνώση ότι ο άλλος δεν συναινεί σε αυτό(ΑΠ 1244/2011).

Β) Ισόβια κάθειρξη

Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, αν ο βιασμός έγινε,

α)  από δύο ή περισσότερους δράστες, που ενεργούσαν από κοινού, ή

β) είχε ως συνέπεια τον θάνατο του παθόντος, ή

γ) αν ο παθών είναι ανήλικος, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.

4) Κάθειρξη μέχρι 10 έτη

Σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, όποιος, εκτός από την περίπτωση 1, τελεί γενετήσια πράξη, χωρίς τη συναίνεση του παθόντος, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι (10) έτη.