Α. Σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 4 του νέου Ποινικού Κώδικα, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 34855/2021, η προθεσμία της παραγραφής των κακουργημάτων που στρέφονται κατά ανηλίκου αρχίζει από την ενηλικίωση του θύματος.

Β. Η προθεσμία της παραγραφής των εγκλημάτων, α) Εμπορία ανθρώπων (άρθρο 323Α), β) Αρπαγή ανηλίκου (άρθρο 324), και γ) Αυτών που προβλέπονται στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (όπως εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, όπως βιασμός, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους, κατάχρηση ανηλίκων, κατάχρηση σε γενετήσια πράξη, πορνογραφία ανηλίκων, προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους, κλπ), όταν αυτά στρέφονται κατά ανηλίκου, αρχίζει (1) έτος μετά από την ενηλικίωση του θύματος, εφ όσον πρόκειται για πλημμέλημα, και (3) έτη μετά την ενηλικίωση, εφ όσον πρόκειται για κακούργημα.