Με το άρθρο 36 του ν. 4855/2021 (Τροποποιήσεις του ΠΚ και ΚΠΔ) επανήλθε σε ισχύ, τροποποιημένο, το άρθρο 191 του ΠΚ για τον ποινικό κολασμό της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Η διάταξη προβλέπει ότι «Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις που είναι ικανές να προκαλέσουν ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες ή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην εθνική οικονομία, στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή στη δημόσια υγεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή. Εάν η πράξη τελέστηκε επανειλημμένα μέσω του τύπου ή μέσω διαδικτύου, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο πραγματικός ιδιοκτήτης ή εκδότης του μέσου με το οποίο τελέστηκαν οι πράξεις των προηγούμενων εδαφίων.»

Α. Είδηση είναι η ανακοίνωση γεγονότος πρόσφατου, ή παρόντος, ή επικείμενου, εν όψει γεγονότων που ήδη έχουν συμβεί.

Σημείωση

Οι εκτιμήσεις γεγονότων, οι συσχετισμοί τους με άλλα γεγονότα, δεν είναι ειδήσεις, αλλά κρίσεις, σκέψεις και γνώμες, ανεξάρτητα του εάν αυτές είναι ορθές ή εσφαλμένες.

Β. Ψευδής είναι η είδηση που αντικειμενικά δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, αναφερόμενη σε ανύπαρκτο γεγονός. Οι ψευδείς ειδήσεις πρέπει να είναι ικανές να επιφέρουν ανησυχίες, ή φόβο, στους πολίτες, δηλαδή απαιτείται προσφορότητα της είδησης να προκαλέσει στη συγκεκριμένη περίπτωση ανησυχίες, ή φόβο (ΑΠ 1519/2004).

Γ. Διασπορά είναι η σε διάφορα πρόσωπα, ή ομάδες προσώπων, ανακοίνωση, που γίνεται κατ’ επανάληψη ή και μία φορά, αλλά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κυκλοφορήσει αυτή μεταξύ του κοινού και να γίνει σε λίγο χρόνο γνωστή σε μεγάλη έκταση αόριστου αριθμού προσώπων. Η διασπορά μπορεί να γίνει, είτε δημόσια, είτε με κατ’ ιδίαν ανακοινώσεις του δράστη. Στην τελευταία όμως περίπτωση για τη στοιχειοθέτηση της διασποράς είναι απαραίτητο οι κατ’ ιδίαν ανακοινώσεις του δράστη να γίνουν διαδοχικά σε περισσότερα πρόσωπα.

Σημείωση

Αληθινά γεγονότα, έστω και εάν είναι ικανά να επιφέρουν τις στο άρθρο 191 ΠΚ συνέπειες, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν περιεχόμενο αξιόποινης διασποράς.

Σημείωση

Αν ο δράστης μεταδώσει την είδηση σε ένα μόνο πρόσωπο, έστω και με σκοπό παραπέρα μετάδοσής της από αυτό, δεν τελεί το έγκλημα του άρθρου 191 ΠΚ, αφού δεν «διασπείρει» την είδηση.

Σημείωση

Έχει κριθεί ένοχος ο κατηγορούμενος, ο οποίος ως αρθρογράφος του διαδικτύου, ανάρτησε άρθρο με τον τίτλο «ΣΟΚ: Δείτε πως οι εταιρίες εξαπλώνουν τον καρκίνο, μέσω εμβολίων», στο οποίο ισχυριζόταν πως οι φαρμακευτικές εταιρίες εξαπλώνουν μέσω των εμβολίων τους, ιούς καρκίνου, ενώ μια εταιρία εξαπλώνει ιούς AIDS, λευχαιμίας, και άλλες φρικιαστικές πληγές σε όλο τον κόσμο, διηγούμενος μάλιστα την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού, η οποία, αφού οι γονείς της την εμβολίασαν, μετά από λίγους μήνες νόσησε από καρκίνο και τελικά απεβίωσε, χωρίς όμως πουθενά ν' αναφέρονται στοιχεία ταυτότητας του παιδιού, ή στοιχεία ιατρών που την περιέθαλψαν, και χωρίς κατ' ουσία να παραθέτει ο κατηγορούμενος οποιοδήποτε στοιχείο, που να αποδεικνύει την αλήθεια των γραφομένων του, τα οποία όμως, διαβαζόμενα από πλήθος πολιτών-γονέων, που έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην άνω ιστοσελίδα, μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχίες και φόβο σε αυτούς.