Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 221 παρ. 1 και 2 ΠΚ, όποιος χρησιμοποιεί ψευδή πιστοποίηση, που έχουν εκδώσει φαρμακοποιοί, γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, χημικοί και μαίες, για να εξαπατήσει δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, ή νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, ή ασφαλιστική επιχείρηση, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος, ή χρηματική ποινή.

Σημείωση 1

Ως ψευδή ιατρική πιστοποίηση, που αποτελεί είδος διανοητικής πλαστογραφίας, νοείται η έκδοση από τα προαναφερόμενα πρόσωπα έγγραφης πιστοποίησης και παράδοση αυτής σε τρίτον, η οποία είναι ψευδής κατά το περιεχόμενό της σε οποιοδήποτε σημείο της, καθώς και όταν πιστοποιείται ότι εξέτασαν τον ασθενή, ενώ δεν τον έχουν εξετάσει, δηλαδή όχι μόνο κατά το μέρος που αφορά την υγεία του τρίτου, ή την υγιεινή του κατάσταση, προορίζεται δε να παράσχει πίστη σε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή κλπ  (ΑΠ 103/2020).