Με την  Υ.Α. Φ10221/οικ. 26816/929/2011 καθορίστηκαν οι βαριές και ανθυγιεινές εργασίες με τις ειδικότητες αυτών.

Για τα κατ ιδίαν βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, βλ. ΦΕΚ 2778/Β 2.12.2011