Με το παράρτημα, που προσαρτήθηκε στο άρθρο 2 του ΠΔ 41/2012,  καθορίστηκε εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών (Ε.Κ.Ε.Α.).

Για τις κατ ιδίαν οι επαγγελματικές ασθένειες, βλ ΦΕΚ 91/Α 19.4.2012.