Aνταγωνισμός στην σύμβαση δικαιόχρησης (franchising).

Η υποχρέωση αποφυγής ανταγωνισμού μπορεί να γίνει αντικείμενο ρήτρας της σύμβασης δικαιόχρησης.

Η ρήτρα είναι κατ αρχήν έγκυρη, όταν, όμως, περιορίζει την μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα του ατόμου, το κύρος της ρήτρας εξαρτάται, από την διάρκεια της ισχύος της, την έκταση της κατά τόπο, την επαγγελματική δραστηριότητα που απαγορεύτηκε και την παροχή ανάλογης αντιπαροχής προς την συμβατική δέσμευση.

Με την έννοια αυτή μπορεί να συμφωνηθεί ότι, απαγορεύεται η ανταγωνιστική δραστηριότητα, είτε με την μορφή ανταγωνιστικών πράξεων, είτε με την μορφή της πρόσληψης σε άλλον ανταγωνιστή, είτε με την μορφή της άσκησης όμοιας ανταγωνιστικής δραστηριότητας.

Ο σχετικός όρος της σύμβασης περί απαγόρευσης μελλοντικού ανταγωνισμού, μετά την λήξη της σύμβασης, είναι έγκυρος και δεσμευτικός, εάν και εφ όσον, βάσει των συνθηκών της συγκεκριμένης κάθε φορά περίπτωσης, αφ ενός δεν καταλύει την συνταγματικώς κατοχυρωμένη ελευθερία της εργασίας και το εξ ίσου κατοχυρωμένο δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της οικονομικής και επαγγελματικής δράσης του ατόμου, αφ ετέρου δε δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 178 και 179 ΑΚ, δηλαδή, δεν περιέχει υπέρμετρη δέσμευση της ελευθερίας του ατόμου και δεν αντίκεινται γενικώς στα χρηστά ήθη. Η αντίθεση στα χρηστά ήθη κρίνεται από το περιεχόμενο της δικαιοπραξίας, εν όψει και του συνόλου των περιστάσεων, που την συνοδεύουν. Συνεκτιμώνται, τα κίνητρα, ο σκοπός του υποκειμένου της συμπεριφοράς, το είδος των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη του σκοπού και οι λοιπές περιστάσεις πραγμάτωσης της συμπεριφοράς, θετικής ή αρνητικής (ΕφΑθ 2560/2011).