Η σύμβαση της εμπορικής μίσθωσης ακινήτου είναι δυνατό στα πλαίσια της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων (361 ΑΚ) να συνδυαστεί με άλλη σύμβαση, είτε επώνυμη, είτε ανώνυμη.

Η σύνδεση αυτή μπορεί να αποτελεί απλή ένωση δύο τύπων και τότε καθεμία ρυθμίζεται από τους κανόνες που την διέπουν (μέθοδος του συνδυασμού), μπορεί όμως να αποτελεί και μικτή σύμβαση και τότε ρυθμίζεται ενιαία ανάλογα με την ειδικότερη μορφολογία της σύμβασης και το κριτήριο της προέχουσας χρήσης (μέθοδος της απορρόφησης ή αφομοίωσης) (ΑΠ 167/2015, ΑΠ 539/2010).