Α. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4830/2021 για την προστασία των ζώων συντροφιάς,  επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων σε μη οργανωμένες παραλίες, καθώς και στην θάλασσα. Εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική πάντοτε η χρήση λουριού.

Β. Απαγορεύεται η πρόσβαση σκύλων σε παραλίες με πιστοποίηση Γαλάζιας Σημαίας από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

Γ. Στις οργανωμένες παραλίες η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο εφ όσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη, που έχει αναρτηθεί από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας, ή εάν πρόκειται για σκύλους βοήθειας. Εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική πάντοτε η χρήση λουριού.