Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4830/2021 για την προστασία των ζώων συντροφιάς οι σκύλοι και οι γάτες που μετακινούνται στο εσωτερικό της Χώρας πρέπει να έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας πριν από τη μετακίνηση, άλλως απαγορεύεται η μετακίνησή των. Η κατώτατη ηλικία στην οποία μπορεί να εμβολιαστεί το ζώο κατά του ιού της λύσσας είναι οι (12) εβδομάδες. Ο ιδιοκτήτης του ζώου, ή ο κάτοχός του, φέρει μαζί του τα ανάλογα πιστοποιητικά καλής υγείας και εμβολιασμού του ζώου.

Α. Η μεταφορά των σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, επιτρέπεται εφ όσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη, ή τον κάτοχο τους.

Β. Εκτός κλωβού μεταφοράς επιτρέπεται η μετακίνησή των, που διενεργείται από και προς τα κτηνιατρεία, τις κτηνιατρικές κλινικές και τα καταφύγια εντός της Επικράτειας.

Γ. Απαγορεύεται η μεταφορά ζώων συντροφιάς στον χώρο αποσκευών σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ, τουριστικών και άλλων λεωφορείων.

Δ. Οι σκύλοι βοήθειας, εφ όσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Ε. Ειδικά για την μεταφορά των με τα επιβατηγά πλοία ( άρθρο 18 του ίδιου νόμου) η μετακίνησή των (μικρόσωμα, ή μεγαλόσωμα) επί των καταστρωμάτων επιβατών του πλοίου επιτρέπεται μόνο με ιμάντα/ λουρί υπό την εποπτεία και την ευθύνη του συνοδού του.

α) Τα μικρόσωμα ζώα, μπορούν να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους σε όλους τους χώρους ενδιαίτησης επιβατών ανεξαιρέτως (κλειστούς και ανοικτούς) με την σύμφωνη γνώμη του πλοιάρχου, εφόσον μεταφέρονται σε ειδικούς κλωβούς και διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά καλής υγείας και εμβολιασμού τους. Σε κάθε περίπτωση, ο συνοδός του ζώου οφείλει να σεβαστεί τις υποδείξεις και εντολές του πλοιάρχου ή του Αξιωματικού που έχει οριστεί από αυτόν.

β) Τα μεγαλόσωμα ζώα μεταφέρονται μέσω ειδικών κλωβών που διαθέτει το πλοίο και είναι τοποθετημένα σε πρόσφορο χώρο κατά το δυνατό προφυλαγμένο από ακραίες καιρικές συνθήκες. Τα πλοία μπορούν να διαθέτουν ειδικές καμπίνες, στις οποίες μπορεί να παραμείνει το ζώο με τον συνοδό του (καμπίνες κατοικιδίων -pet-cabins).

γ) Η παραμονή των μεγαλόσωμων ζώων εντός των κλειστών κοινόχρηστων χώρων ενδιαίτησης επιβατών και των κλειστών χώρων στοιβασίας οχημάτων απαγορεύεται.