Σύμφωνα με τον ν. 4830/2021, άρθρο 10, για την προστασία των ζών συντροφιάς, οι Δήμοι ανέλαβαν την υποχρέωση περισυλλογής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλου, γάτας, σκύλου βοήθειας, σκύλου εργασίας και ζώου θεραπείας), παροχής κτηνιατρικής περίθαλψης, ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), στείρωσης, εύρεσης αναδόχου και υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.   

Α. Οι Δήμοι, αφού περισυλλέξουν τα αδέσποτα ζώα, τα ελέγχουν για ηλεκτρονική σήμανση. Αν έχουν σήμανση από την οποία προκύπτει ότι είναι δεσποζόμενα,  ελέγχεται αν το ζώο έχει δηλωθεί ως απολεσθέν. Σε καταφατική περίπτωση, ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης για να το παραλάβει. Αν δεν υπάρχει δήλωση απώλειας, διερευνάται εάν συντρέχει περίπτωση εγκατάλειψης και ενημερώνεται η Ελληνική Αστυνομία (βλ. σχετική ανάρτηση για την εγκατάλειψη ζώων συντροφιάς).

Β. Αν δεν έχουν σήμανση θεωρούνται αυτόματα αδέσποτα και υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, αποπαρασιτώνονται, εμβολιάζονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση και καταγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) ως αδέσποτα. Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση, ότι είναι τραυματισμένα, ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση, ότι είναι επικίνδυνα ζώα, ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια, ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.

Γ. Μετά την παροχή της αναγκαίας κτηνιατρικής φροντίδας και περίθαλψης, αν δεν βρεθεί άμεσα ανάδοχος, οδηγούνται στα διαθέσιμα καταφύγια, δημοτικά, διαδημοτικά ή σε καταφύγια φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή ιδιωτών φιλόζωων, με σκοπό να υιοθετηθούν.

Δ. Αν το ζώο δεν υιοθετηθεί μετά από διάστημα τρίμηνης παραμονής του στο καταφύγιο, ή, αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε καταφύγια, στειρωμένο, επιστρέφεται στο οικείο περιβάλλον του.

Ε) Αν κατά τον αρχικό έλεγχο, βρεθεί ότι το αδέσποτο ζώο έχει σήμανση, από την οποία προκύπτει ότι είναι ήδη καταχωρημένο στον δήμο ως αδέσποτο, τότε ενημερώνονται τα στοιχεία παρακολούθησης του ζώου και εφ όσον το ζώο δεν παρουσιάζει κλινικά προβλήματα, ελευθερώνεται στο ίδιο σημείο.

ΣΤ) Δεν επιτρέπεται επαναφορά των αδέσποτων ζώων περιμετρικά από νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, στις εγκαταστάσεις ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους και στους περιφραγμένους χώρους του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ, καθώς και σε χώρους σφαγείων ή όπου συγκεντρώνονται ή υπάρχουν σκουπίδια.

Ζ) Για τα επανεντασσόμενα αδέσποτα ζώα οι δήμοι, καθώς και τα συνεργαζόμενα με τους δήμους φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οφείλουν να δημιουργήσουν σημεία παροχής τροφής και νερού.

Η) Οι φιλόζωοι πολίτες επιτρέπεται, να παρέχουν τροφή, νερό και ιατροφαρμακευτική φροντίδα στα αδέσποτα ζώα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους κανόνες καθαριότητας και υγιεινής για όλους, καθώς και τους  κανόνες ευζωίας των ζώων (βλ. σχετική ανάρτηση για τους κανόνες ευζωίας των ζώων).