Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1ζ του νόμου 4830/2021 για την προστασία των ζώων συντροφιάς, απαγορεύεται η εγκατάλειψη ζώου συντροφιάς, δηλαδή, σκύλου, γάτας, σκύλου βοήθειας, σκύλου εργασίας και ζώου θεραπείας.

Α. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ζώου επιθυμεί να το αποχωριστεί, και εφ όσον δεν έχει βρει νέο ιδιοκτήτη, υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου του τόπου της μόνιμης κατοικίας του, προκειμένου, με μέριμνα του δήμου, να αναρτηθεί προς υιοθεσία στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για χρονικό διάστημα (2) μηνών. Ακολούθως, και εφ όσον δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης, οφείλει να το παραδώσει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης και καταβολή ποσού  (300) ευρώ για την παράδοση εφ όσον είναι σκύλος, ή (100) ευρώ εφ όσον είναι γάτα, ή άλλο ζώο συντροφιάς.

Β. Ο ιδιοκτήτης που αποχωρίζεται το ζώο του και το παραδίδει στον δήμο, στερείται της δυνατότητας απόκτησης άλλου ζώου για χρονικό διάστημα (3) ετών.

Γ. Σε βάρος του ιδιοκτήτη, που εγκαταλείπει το ζώο του, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 5.000 έως 15.000 ευρώ για κάθε ζώο, ανάλογα με την σοβαρότητα του αδικήματος, αν δε από την εγκατάλειψη το ζώο βασανισθεί με πρόκληση έντονου σωματικού πόνου, ή σωματική εξάντληση, επικίνδυνης για την υγεία του, ή αποβιώσει, απειλείται πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε ζώο.

Δ. Επιπλέον σε βάρος του απειλείται φυλάκιση τουλάχιστον (1) έτους και χρηματική ποινή μέχρι (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από (10) έως (50) ευρώ, αν δε το ζώο είναι νεογέννητο απειλείται κάθειρξη μέχρι (10) έτη και με χρηματική ποινή μέχρι (500) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από (50) έως (100) Ευρώ.