Με το άρθρο 15 του νεοψηφισθέντα νόμου 4830/2021 για την προστασία των ζώων συντροφιάς, προβλέφθηκε (με κατάργηση κάθε άλλης διάταξης νόμου) ότι στις πολυκατοικίες, που αποτελούνται από τουλάχιστον (2) διαμερίσματα, επιτρέπεται η διατήρηση μέχρι (3) σκύλων, ή/και γατών.

Α. Οι σκύλοι,  ή/και οι γάτες πρέπει

α) να διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη τους, χωρίς να παραμένουν μόνιμα στις βεράντες, ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος.

β) να έχουν σημανθεί και καταγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), δηλαδή στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση καταγραφής των ζώων συντροφιάς, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και να διατηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία των στο ΕΜΖΣ, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του ζώου, το οποίο αντικατέστησε το βιβλιάριο υγείας του ζώου και στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν το ζώο.

 Β. Διατάξεις του κανονισμού της πολυκατοικίας που απαγορεύουν την διατήρηση ζώων συντροφιάς δεν ισχύουν. Με τον κανονισμό μπορεί να περιορίζεται μόνο  ο μέγιστος αριθμός των ζώων που επιτρέπονται, δηλαδή μέχρι τρία (3) ζώα ανά διαμέρισμα.

Γ. Με ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών, δύναται να επιτραπεί η διαμονή των ζώων σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, όπως στην πυλωτή, ή στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο, ή στον κήπο.

Δ. Η παραμονή των ζώων στα διαμερίσματα, ή στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας κατά περίπτωση, γίνεται υπό την προϋπόθεση της τήρησης των κανόνων ευζωίας των ζώων, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας.

Ε. Ο ιδιοκτήτης του ζώου κατά την διαμονή του ζώου στο  διαμέρισμά του, οφείλει, να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου, δηλαδή α) να του διαθέτει  εξασφαλισμένο άνετο, ασφαλές, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα, προσαρμοσμένο στον φυσικό τρόπο διαβίωσής του, β) να μην υποφέρει από καταστάσεις όπως, πόνος, φόβος και αγωνία, γ) να είναι ικανό το ζώο να εκφράζει συμπεριφορές, οι οποίες είναι σημαντικές για την καλή φυσική και ψυχική του κατάσταση και να είναι, α) ελεύθερο από πείνα και δίψα, με πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε ποιότητα και ποσότητα, β) να μην ταλαιπωρείται και καταπονείται άσκοπα, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες, γ) να μη υφίσταται πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δ) να είναι ελεύθερο από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση και ε) να  εκφράζεται με φυσιολογική συμπεριφορά, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης.

Σημείωση 1. Αν δεν τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου, τις υγειονομικές διατάξεις και τις αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας, απειλείται διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ ανά ζώο.

Σημείωση 2. Αν εγκαταλείψει το ζώο,  απειλείται φυλάκιση τουλάχιστον (1) έτους και χρηματική ποινή μέχρι (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από (10) έως (50) ευρώ, αν δε το ζώο είναι νεογέννητο απειλείται κάθειρξη μέχρι (10) έτη και με χρηματική ποινή μέχρι (500) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από (50) έως (100) Ευρώ. Επιπλέον, απειλείται διοικητικό πρόστιμο από 5.000 έως 15.000 ευρώ για κάθε ζώο, ανάλογα με την σοβαρότητα του αδικήματος, αν δε από την εγκατάλειψη το ζώο βασανισθεί με πρόκληση έντονου σωματικού πόνου, ή σωματική εξάντληση, επικίνδυνης για την υγεία του, ή αποβιώσει, απειλείται διοικητικό πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε ζώο.

Σημείωση 3. Οφείλει να προβαίνει σε άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου. Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 περ. η, επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ από την Αστυνομία, ή την Δημοτική Αστυνομία, ή το Λιμενικό Σώμα,  ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου στα όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση, το οποίο, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, διπλασιάζεται κάθε φορά.

Σημείωση 4. Αν προβεί σε ακρωτηριασμό του ζώου χωρίς να συντρέχει ιατρικός λόγος, απειλείται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Σημείωση 5. Σε περίπτωση παράλειψης τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου, πρόκληση ζημίας από σκύλο, παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου από την ιδιοκτησία του, απειλείται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Σημείωση 6. Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης του ζώου ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, ή ζημία, προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα.