Από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 29 του ν.44/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», προκύπτει ότι οι ληξίαρχοι υποχρεούνται να καταχωρούν τους γάμους που δηλώνονται σε αυτούς χωρίς να έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν το κύρος αυτών, εκτός αν είναι ανυπόστατοι.