Σύμφωνα με τον ν. 1483/84, οι γονείς που έχουν παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας με πνευματική, σωματική ή ψυχική αναπηρία, δικαιούνται μειωμένου ωραρίου κατά 1 ώρα την ημέρα (με ανάλογη περικοπή των αποδοχών) υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα.