Στην περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών, ή άλλων μελών της οικογένειας, ο εργαζόμενος γονέας δικαιούται, χωρίς αποδοχές, άδεια για ασθένεια μελών οικογένειας, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 6 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος εάν ο δικαιούχος προστατεύει ένα παιδί, ή τις 8 εργάσιμες ημέρες  εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά, ή τις 14 εργάσιμες ημέρες αν προστατεύει 3 παιδιά και πάνω (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2008-2009 άρθρο 5). Εξαρτώμενα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 2 ν. 1483/1984, είναι, τα παιδιά μέχρι 16 ετών (φυσικά ή υιοθετημένα), τα παιδιά άνω των 16 εφ όσον πάσχουν από βαριά ασθένεια ή αναπηρία, ο σύζυγος που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, οι γονείς, ή τα ανύπαντρα αδέλφια, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.