Οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια γάμου 5 εργασίμων ημερών με αποδοχές για όσους εργάζονται με πενθήμερο και 6 εργάσιμων ημερών με αποδοχές για αυτούς που εργάζονται με εξαήμερο (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000 – 2001 άρθρο 10).

Άδεια γέννησης παιδιού για τον πατέρα. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο εργαζόμενος πατέρας δικαιούται (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε παιδί. Οι άδειες αυτές είναι πρόσθετες και δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες κανονικής άδειας.