Η ανταπεργία (λοκ άουτ) ορίζεται ως η άρνηση του εργοδότη να αποδεχθεί την εργασία των μισθωτών και επομένως να καταβάλει μισθό στους εργαζόμενους που δεν δηλώνουν απεργοί. Στην πράξη ο εργοδότης για να πετύχει το σταμάτημα της απεργίας, φέρνοντας σε αντιπαράθεση τους απεργούς με όσους δεν απεργούν, κλείνει την επιχείρηση με το επιχείρημα ότι οι μη απεργοί εργαζόμενοι δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται λόγω της απεργίας.

Σύμφωνα με το  άρθρο 22 του ν. 1264/1982 απαγορεύεται κατά τη διάρκεια νόμιμης απεργίας η ανταπεργία και  η πρόσληψη απεργοσπαστών

Τα δικαστήρια σε ανάλογες περιπτώσεις έχουν αποδεχθεί το δικαίωμα του εργοδότη να αρνηθεί τις υπηρεσίες των μη απεργών και να μην πληρώσει τους μισθούς τους, με βάση την αρχή της αντικειμενικής αδυναμίας, καθ ότι το άρθρο 656 ΑΚ ορίζει ότι ο εργοδότης για την μη καταβολή του μισθού στους μη απεργούς εργαζόμενους αρκεί να αποδείξει ότι η λειτουργία της επιχείρησης δεν είναι δυνατή, όχι για προσωπικούς λόγους, αλλά ως αποτέλεσμα της απεργίας ενός μέρους των εργαζομένων.