Αν ο σκύλος δεν είναι πλήρως αποπαρασιτωμένος, ή απόλυτα υγιής, τα περιττώματα και τα ούρα του μπορεί να περιέχουν πολλών ειδών μικρόβια, εύκολα μεταδιδόμενα σε άλλα ζώα, ή ακόμα και στον άνθρωπο.

Για αυτό ο νόμος 4039/2012, ως ισχύει, επιβάλει ο ιδιοκτήτης/κάτοχος του ζώου να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματά του.

Όποιος παραβαίνει την υποχρέωση για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του σκύλου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό.