Στις πολυκατοικίες επιτρέπεται η διατήρηση κατοικίδιων ζώων (σκύλου / γάτας) σε κάθε διαμέρισμα με την προϋπόθεση ότι (σωρευτικά),

α) διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη τους ή τον κάτοχό τους,

β) δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες, ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος,

γ) κατά την παραμονή στα διαμερίσματα τηρούνται από τον ιδιοκτήτη τους οι κανόνες ευζωίας, οι υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας. Σε παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ ανά ζώο.

και δ) έχουν ελεγχθεί ηλεκτρονικά, έχουν σημανθεί, καταγραφεί, και φέρουν βιβλιάριο υγείας.

Με τον κανονισμό της πολυκατοικίας δεν μπορεί να απαγορευθεί η διατήρηση των κατοικιδίων ζώων, εφ όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Με τον κανονισμό της πολυκατοικίας μπορεί να περιορισθεί μόνο ο μέγιστος αριθμός των ζώων στα (2) ζώα ανά διαμέρισμα. Σε παράβαση του αριθμού που επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ ανά ζώο.

Απαγορεύεται η διατήρηση και παραμονή των κατοικιδίων ζώων στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους της πολυκατοικίας. Σε παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ ανά ζώο.

Επιτρέπεται, όμως, στην πυλωτή, στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο, εφ όσον υφίσταται ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1003 ΑΚ, 57 παρ. 1 εδ. α ΑΚ, άρθρων 1 και 3 α.ν. 2520/1940,  417 ΠΚ και με αριθμό 1023/2/37ια/1996 αστυνομική διάταξη (μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας), όποιος δεν λαμβάνει ως κάτοχος κατοικίδιου ζώου (σκύλου / γάτας) μέτρα προς αποφυγή όχλησης των περιοίκων ενεργεί παράνομα. Σε περίπτωση που με την ενόχληση, ή διατάραξη, βλάπτεται η υγεία του γείτονα, προσβάλλεται συγχρόνως παράνομα και η προσωπικότητά του. Ο γείτονας, που προσβάλλεται, έχει το δικαίωμα, να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη του ζώου δικαστικώς, εφ όσον αυτός αρνείται, να παραλείψει και να μην επαναλάβει την προσβολή στο μέλλον. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η γενική υποχρέωση ανοχής (για εκπομπές από συνηθισμένη κ.λπ. χρήση) που προβλέπει το άρθρο 1003 ΑΚ, γιατί πρόκειται για προσβολή διαφορετικών εννόμων αγαθών (ΑΠ 718/2001, ΜονΠρΠειρ 629/2015).